Ustawy i artykuły

RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI

              Jak wiele innych zawodów zajmujących się doradztwem, konsultingiem, wycenami również zawód rzeczoznawcy samochodowego jest ściśle określony przepisami prawa. I tak zgodnie z Ustawą „prawo o ruchu drogowym” rzeczoznawca samochodowy, który został wpisany na listę Ministra właściwego ds. transportu i posiada certyfikat kompetencji, jest powołany do wykonania następujących rodzajów opinii w systemie badań technicznych:

  1. Ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu w celu przedłożenia właściwemu organowi terytorialnemu

Art. 66 ust. 3- okoliczności o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7

(ust 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,

7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona),

             decyzje o których mowa powyżej Powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a, opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.
 
 

 2. UZNANIE POJAZDU ZA UNIKATOWY.

 

Art. 79 ust. 4 pkt 3 – Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

3) mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

 3.  Ustalenie podstawowych parametrów pojazdu.

Art. 81 ust. 9a – W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego o którym mowa w art. 79a

           
             Wyżej wymienione wpisy wskazują, że rzeczoznawca samochodowy jest trwale wpisany w system badań technicznych.
 

X Konferencja Szkoleniowa „ Badania Techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów”

E.Wolski

Komentarze są wyłączone.